September 2017

Lidt om den kollektive energi og slut med Kali Yuga tiden.
Peru/Bolivia turen i foråret 2018.
Kundalini Yoga på Hridaya.
Klienter i København 8.9.10. sept.
Nyt fra Empatium.

Kollektiv energi og Kali Yuga tiden.

I den indiske hindu astrologi taler man om fire store tidsaldre for menneskeheden og Jorden, hvor Kali (tid) Yuga tiden er den med den laveste spirituelle bevidstheds vibration. Her er Jordens placering længst fra den store Central Sol i forhold til den ovale cirkel, som det tager Jorden at passere dyrekredsen.
Det er den tidsalder, hvor æter energien (livs energien, iltoptagelsen) er sværest tilgængelig, hvorfor vores legemer er mindre gennemstrømmelige for den spirituelle kraft end, hvis vores Jord er tættere på Central Solen, som den er f.eks. i de andre tidsaldre. Kali Yuga tidsalderen er den cirka 2500 årige periode, som man i hindi astrologien også kalder for ”mørkets tidsalder”, hvor den menneskelige ånd og krop er længst fra hinanden. Man kunne måske også kalde det ”adskillelsens” tidsalder.
Vi står nu på trinet fra Kali Yuga tidsalderen til Oplysningens tidsalder, hvor mennesker lever gennem hjertet og ikke gennem hovedet alene. Eros og logos vil her komme i balance. I denne grænse tid mellem to store tidsaldre (som i den vestlige astrologi kaldes overgangen fra Fiskens til Vandbærerens tidsalder), er det naturligt at alt det gamle opbrydes for at kærlighedens lys og den stærkere æteriske energi kan trænge igennem helt ind til de menneskelige knogler, således at vores adfærd her på Jorden vil ændres radikal. Vores eksistens vil ikke bero på en materialistisk base, men på basis af kærlighed, intuition og medfølelse.
Bare tag et par minutter og fokuser på dit eget indre kompas, og husk hvordan din indstilling til livet var for bare 10 år siden, og hvordan den er i dag. Jeg er sikker på, at de fleste af os bekymrer os meget mindre, om vi har penge nok end, om vi har et åbent hjerte chakra og kan mærke, hvad kærlighed og empati er. Man siger fra Buddhistisk side, at Dharma-frøet (ubetingede kærligheds frø) er sået i det danske mental legeme. De fleste danskere vil således være mere optaget af følelsesmæssige og kærlighedsmæssige behov end behov og begær for materiel mæthed.
Der er sandelig håb forude!
Fra d. 8-8-2017 - 21. august ved Nymånen i slutningen af Løvens tegn, er der mange clairvoyante der taler om, at menneskeheden åbnede ind til en endnu dybere kærlighedsvibration i det, man kaldte Løveports åbningen 8-8-8, som er det numeriske tal for 8/8-2017.
Vi skal huske på, at ligegyldig i hvilken tidsalder, vi lever i, er det muligt for alle mennesker, at holde fast i bevidstheden om vores åndelige iboende kærlighedskraft, uanset den ydre verdens dramaer – ”vær altid i oplevet kontakt med dit hjertechalra.”
Planeten Merkur går nu igen fremad fra 5. september, hvilket sikkert kan mærkes på aftaler, forhandlinger, trafik og kommunikation i alle former mellem mennesker, således at vi ikke render ind i misforståelser og unødige forsinkelser af enhver art. Jeg har selv haft særlig én dag for en uges tid siden, hvor jeg måtte rette til og omforme alverdens aftaler og hvor kommunikationen endte i forskellige misforståelser. Op på hesten igen!

Peru og Bolivia i foråret 2018.

Der er seks pladser tilbage, hvis du skulle ønske at rejse med. Få mere info gennem piasofia@hridaya.dk eller ring 51350075.

Kundalini yoga
ved Pia Sofia på Hridaya hver tirsdag kl. 10 – 11.15.
Alle er velkomne og alle kan deltage. 75 kr. pr. gang.  Ring 51350075

Klienter i København 8.9. og 10.september.
Igen tager Jivananda og jeg i denne weekend til storstaden og tilbyder samtaler, meditation, horoskoper, tarotoplæg, healing, osv.
Ring og aftal tid, hvis du er interesseret.
Yderligere oplysninger

Nyt fra Empatium gruppen.
Kærligheds Festival på Hridaya i sommeren 2018, 30. juni og 1. juli.

Vi har i styringsgruppen i Empatium netop afholdt et dejligt energifyldt møde (på trods af Merkur stadig er retrograd). Vi besluttede os for at afholde en Kærligheds Festival næste sommer på Hridaya Center.
Vi glæder os allerede meget til at formidle kærlighed og empati i ord, tanker og handlinger gennem foredrag, meditation, yoga, dans og kommunikation med naturen særligt gennem træer.
Vi er nu i gang med at forme programmet og opstille plakat og får snart opstillet en hjemme side www.empatium.com, hvor man kan læse mere om festivalen og andre ting om, hvordan vi vil udbrede kærlighed og empati til menneskeheden.
Festivalen vil foregå over et døgn fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12 med en meditativ åbnings og afslutnings ceremoni.
Du vil senere få mere nyt om Kærligheds Festivalen.