Januar 2018

Kollektive astrologiske tendenser 2018 og godt nytår til alle.
Workshops 2018.
Kærlighedsfestival på Hridaya 30. juni og 1. juli. juli.
Yoga hold i 2018 ved Pia Sofia.
Klienter i København

Kollektive astrologiske tendenser i 2018.

Måske kan nogen der læser dette allerede mærke en slags ”morgenrøde” i horisonten, hvis man har sine intuitive sanser åbne og et godt fokus i hjertet. Alle planeter i dyrekredsen går fremad, når planeten Uranus fra 3. januar vender sin gang på himlen og går fremad i den sidste del af Vædderens tegn, før den i Maj måned skifter til jordtegnet Tyren.
Når alle planeter er på fremmarch er det tiden til at fyre op under sine gøremål og projekter, der skal igangsættes eller fuldføres i 2018. Eventuelle hindringer og udfordringer skulle stå temmelige klare, så man kan fastholde sit fokus og målsætning.
Inden jeg går frem med de mere detaljerede aspekter, vil jeg fremhæve noget om hele horoskopet. Horoskoptegningen er formet som en slags skål åben opadtil, som er parat til at modtage ny energi og være klar til eventuel frøsætning af nye idéer og projekter. Vi har endelig forladt de store kvadrataspekter (arbejds- og modstandsaspekter), som har hersket i årshoroskoperne siden 2012.  Det er som om de hårde energiknuder er løsnet og vi har igennem det nødvendige psykologiske og spirituelle arbejde med os selv nu fortjent at se og mærke frugterne og/eller konsekvenserne.
Dels står planeterne Venus og Solen i konjunktion (tæt forbindelse med hinanden) i jordtegnet Stenbukken, hvilket kunne give en bæredygtighed for dybe og kærlige menneskelige forbindelser, hvor vi stræber mod mere stabile og langvarige forbindelser. Når året er gået, kan flere se tilbage på et år, hvor man dyrkede og valgte at gå empatienes og hjertets vej og fravalgte personlighedens mere overfladiske og grådige behov. Mange mennesker vil i 2018 mere prioritere de indre menneskelige behov end de ydre materielle behov.
Med fire planeter i jordtegnet og ansvarstegnet Stenbukken i horoskopets nederste basisdel, kunne man håbe på, at flere af de kollektive projekter vil lægge vægt på saglighed og fornuft og også have den menneskelige dybde, der giver holdbarhed og sammenhængskraft. Med tre planeter i trigon (samarbejdsaspekt) i vandtegnene Skorpion og Fisk, kan man håbe på, at året 2018 bliver ophav til en endnu dybere indsigt for psykologien og psykiatrien. Man kunne vælge at lytte mere empatisk til mennesket som helhed, så de praktiske tiltag i samfundet får et touch af balance mellem ånd, sind og krop, som alt levende består af.
Månen symboliserer folket i det kollektive horoskop. Den står i det nysgerrige og kommuni-kerende Tvillingernes tegn i horoskopets 9. husfelt, der handler om højere former for kommunikation og undervisning gennemstrømmet af filosofi og esoterisk viden. Det vil strømme med livlig handel med udlandet og interaktion med mennesker uden for landets grænser. Der vil sikkert blive endnu mere interesse for undervisningsformer med spirituelt og filosofisk indhold, og fitness centrene vil fyldes med endnu flere yogahold. Den danske befolkning vil ikke holde sine spørgsmål og nysgerrighed tilbage, for at få indsigt i dagens politik. De sager og værdier, som holdes skjult for offentligheden på grund af magtbegær og misbrug vil blive afsløret. Der vil blive livlig argumentation og diskussion på åbent plan mellem folket og magthavere, da det er tiden til at alt synliggøres. Man vil ikke holdes i uvidenhed og der vil være flere mennesker, der arbejder for oplysning og åbenlyshed, som vil grave væsentlige og tidligere skjulte emner frem. Samfundsmoralen vil blive belyst og diskuteret. Alt i alt et år med mere gennemsigtighed og også derfor sikkert en overgang med kaotiske tilstande, mens de gamle og tidligere fastlåste strukturer opløses og smuldrer.
Mange ting, der før har været holdt skjult, vil blive synlige, også inden i det enkelte menneske. Året 2018 også kan derfor også blive et kaotisk og udfordrende år for mennesker, der ikke kender sine skyggesider og sine indre ressourcer. Hviler man i tillid til, at der er et sted i os alle, som er uberørt af den ydre verdens kommen og gåen, så har man en god hjælp i de konstruktive aspekter i horoskopet således, at man ikke vælter, men fastholder fokus og centrering i hjertet og i den Gud, man nu har tillid til.
Vores systemer og autoriteter vil blive udfordret, idet planeten Saturn, der leder disse områder, netop er gået ind i sit eget tegn Stenbukken. Der vil blive ekstra fokus på, om sandheden er synlig, og om man er ansvarlig for sine tanker og gerninger. Det er året, hvor vi alle vil mærke konsekvenserne af de sidste års arbejde med os selv. Saturn styrer vores indre dommer og ansvarsbevidsthed, og om vi står ved den, vi egentlig er. Planeten har i horoskopet fæste i 3. hus felt, som omhandler forholdet til vores nærmeste, særligt søskende og nære venner (vores næste), og hvordan vi kommunikerer med dem på alle planer. Mange mennesker vil have også have mulighed for at finde det sted, de virkelig ønsker at bo og den, de vil dele dagligdagen med.
Planeten Neptun (vores kollektive hjerte gral og hersker i den ikke fysiske verden) står hjemme i sit eget tegn Fisken i horoskopets 5. hus tæt på 6. hus. Det vil få betydning for menneskers kreativitet og åbning til Intuitive kanaler og give nye muligheder for vores børn og pædagogiske metoder. Også her vil der herske åbninger til mindfulness og andre spirituelle undervisningsmetoder. Hvad kontakten ind til 6. felt angår, vil man opleve fornyelse på arbejdspladser i form af mere lydhørhed over for at komme stress og overspændt præstationsræs til livs, og sætte menneskelige værdier højere end produktivitet.
Alt i alt kunne 2018 blive året, hvor det menneskelige igen anerkendes på linje med det at tjene penge, således at vi alle får mulighed for legalt at stoppe op engang imellem og ånde dybt ned i maven og mærke nuets vitale kraft. Måske bliver mange danskere tilskyndet til, via menneskeligt overskud, at åbne den indbyggede mulighed for empati og kærlighed i praksis på en vores fantastiske basis af  demokrati, religionsfrihed og ytringsfrihed.

Workshops i foråret 2018.

”Væk kærligheden og glæden i dit liv gennem en livsrejse”.  

14. april og 9. juni.                                                   
Kinesiolog Kisser Bjerregaard og Pia Sofia tilbyder 2 workshops, hvor du gennem enkle kropsøvelser, meditation, åndedrætsbevidsthed og visualisering, får vækket livskraften. Du forvandler blokeringer, der hindrer dig i at være dig selv.  Lørdagene 14. april og 9. juni kl. 10 - 17. Du kan tage begge workshops for 1200 kr. eller enkeltvis for 700 kr. inkl. te, kaffe og kage. Depositum 300 kr. på 51350075 og 9118 0000055719
Medbring selv madpakke.                          
Tilm. Kisser 30318043 eller Pia Sofia 51350075.
Stedet: Hridaya Center, Rosvangvej 47, 7700 Thisted.

”Væk glæden og livskraften i dit liv”. Lørdage 24. marts og 2. juni kl. 10 – 14.                   
                                                                                       
Yogalærer Halla Palm og yoga- og mindfulness lærer Pia Sofia tilbyder 2 workshops, der kan tages samlet eller enkeltvis.                                                                                                                                        Via enkle yoga og mindfulness øvelser arbejder vi via en legende undervisningsform ind til vores naturlige glædestilstande. Vi arbejder ind i vores medfødte empati og kærlighedsevne. Medbring gerne yoga måtte ellers findes på stedet. Medbring madpakke, der serveres kaffe og te.             Pris: 500 kr. pr. workshop og 800 kr. for begge. Depositum 300 kr. ved tilmelding på 51350075 og konto 9118 0000055719. Halla 21765252 og Pia Sofia 51350075.

Yoga hold ved Pia Sofia i foråret 2018.                                                                                                                                Snedsted: starter mandag 22. januar kl. 17 – 18.15 i Snedstedhallen under Snedsted Idrætsforening.                                                                                                                                          Bedsted: starter onsdag 24. januar kl. 16.30 – 17.45.                                                                     
Thyhallen: Starter mandag kl. 18.45 – 20.00 og torsdag 25. januar kl. 10 – 11.30.                    Klitmøller: starter tirsdag 23. januar kl. 17 – 18.15                                                                            
Hridaya Center: starter tirsdag 23. januar kl. 10 – 11.15.                                                                       
Alle er velkomne såvel begyndere og øvede, og  yoga formen er en blanding af Hatha  yoga, Power yoga og Kundalini yoga.

Klienter og mesterlære i København d. 26.-28. jan.

Læs mere her.

Godt nytår til jer alle.
Kærlig hilsen: Pia Sofia og Jivananda.